Els Decoster

Psychotherapeut, Reiki Master

Psychotherapie Reiki Mindfulness
psychotherapeut waregem
Psychotherapie
reiki cursussen waregem

Heb je vragen, of wil je een afspraak, dan kun je me bellen op het nr
056 / 60 77 02 of e-mailen naar els.decoster@skynet.be.

jezelf bevrijden door innertuning: psychotherapeut (Waregem)

Psychotherapie

Wat is psychotherapie?

Gedurende ons leven bouwen wij een gedachtenpatroon op, een bepaalde manier van denken, gebaseerd op vroegere ervaringen. Deze gedachten bepalen onze houding en handelingen tegenover elke nieuwe ervaring of gebeurtenis. Een aantal denkpatronen zijn voor onszelf de juiste en zorgen ervoor dat we ons zelfzeker en vol vertrouwen voelen. Andere gedachten of overtuigingen gaan ons juist hinderen en maken dat we gaan twijfelen, onzeker zijn of angstig worden. Dit uit zich onder de vorm van emotionele of fysieke klachten.

Al heel lang bestaat de overtuiging dat anders denken leidt tot anders voelen en handelen. De hulp van de therapeut bestaat er dan ook uit om samen met de cliënt uit te zoeken hoe deze over een probleemsituatie denkt. Je leert situaties doorgronden en via actieve interacties nieuwe visies integreren in je leven.

Leren omgaan met elk ongemak dat je in je leven ervaart

Samen zoeken we naar achterliggende “belemmerende overtuigingen”, die aan de basis liggen van het bestaande ongemak. Na bewustwording en inzichten hieromtrent kun je met dagelijks toepasbare oefeningen een voor jezelf juiste houding aanleren. Dit heet “innertuning” en betekent letterlijk “afstemmen op je innerlijke”.

Het is een vorm van jezelf heropvoeden, het leven leren beleven vanuit “mogelijkheden” in plaats van “tegenkantingen”.

Psychotherapie en innertuning in de praktijk

Psychotherapie is vooral een “doe-therapie”. Hoe je neerslachtigheid, onzekerheid, burn-out, relatieprobleem of welke klacht ook ontstaan is, valt soms moeilijk te achterhalen. Hoe je die problemen het best aanpakt, kan wel aangeleerd worden. Je kan zelf aan de slag gaan en je gaandeweg nieuwe inzichten eigen maken.

De therapie bestaat voornamelijk uit gesprekken waarin jouw klachten en problemen besproken worden. Je krijgt hulpmiddelen om het leven en al wat het met zich meebrengt op een andere manier te beleven.

De behandeling steunt op drie peilers:

  1. het bespreekbaar maken van de kern van jouw probleem.
  2. je begeleiden bij het “herprogrammeren” van negatieve denkpatronen naar meer opbouwende overtuigingen.
  3. Practische hulpmiddelen en richtlijnen meegeven om de nieuw verworven inzichten in het leven van elke dag toe te passen.